รับสมัครด่วน
Dec 7, 2021

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล(Data Analyst)

pin locationLocation
pin location

Ban Bueng, Chon Buri

salary iconSalary
salary icon20,000 ขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis) รวบรวม บันทึก อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ - วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการทำกลยุทธ์ และสร้างโอกาสในการทำกำไรสูงสุด - ดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อจัดทำ Report สรุปผลและรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดในกาารทำงาน - จัดเตรียมความพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการตลาด(Marketing Research) - ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด และคาดคะเนการขายในอนาคต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ : ชาย/หญิง
  2. อายุ : 25 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : Computer Science,สถิติ,เศรษฐศาสตร์,MIS,คณิตศาสตร์ หรือสายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี
  5. มีความรู้ในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาด
  7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  8. สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติได้ และMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
  9. มีทักษะทางด้าน SQL/Python
How to apply
- สมัครงานผ่าน JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมายสมัครงาน - สมัครผ่านทาง E-mail - พิจารณาใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
Contacts
คุณพรทิพย์ กุมรัตน์
บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
179/11 ม.8
Nong Irun Ban Bueng Chon Buri 20220
Email : sjc_47@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-160-850
Location
บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด
Nong Irun Ban Bueng Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company