รับสมัครด่วน
Dec 8, 2021

Assistant Accounting Manager

pin location
pin location

Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom

salary icon
salary icon35,000-42,000 บาท (ตามประสบการณ์)
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำบัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีลูกหนี้ 2.ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน 3.จัดทำข้อมูลทางบัญชีเสนอต่อผู้บริหาร 4.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมทดรอง/ใบเบิกเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบเอกสรประกอบใบสำคัญการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามรอบการจ่ายชำระ 6.จัดทำรายการปรับปรุงงบการเงินประจำเดือน 7.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินหมวด1-3 สินทรัพย์ หนี้สิน 8.ตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส 9.ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารด้านบัญชีให้แก่ผู้บริหาร 10.ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 11.ดูแลระบบงานบัญชีรับ - จ่าย บัญชีต้นทุน สต็อกสินค้า 12.กระทบ Cash Flow กับงบการเงิน
  1. เพศ หญิง อายุ 35-40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์จัดทำบัญชี เป็นหัวหน้า หรือ ผู้จัดการแผนกบัญชี มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ด้านบัญชี ด้านภาษี และการตรวจสอบบัญชี Audit เป็นอย่างดี
  5. สามารถปิดงบการเงินได้ มีความชำนาญสูงในการใช้โปรแกรมบัญชี และexcel มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี
  6. ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างทีมงานได้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์
  8. สามารถทำงานเป็นทีมและภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  9. ทำงานวันเสาร์ได้ (ทำงานครบ 6 เดือน จะได้หยุด เสาร์เว้นเสาร์)
  10. สามารถเริ่มงานได้ทันที
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
คุณณัฐพงษ์
บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด
เลขที่ 35/12 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม
Khun Kaeo Nakhon Chai Si Nakhon Pathom 73120
Khun Kaeo Nakhon Chai Si Nakhon Pathom
*มาทางกรุงเทพฯ เดินทางบนถนนเพชรเกษม ตรงมาทาง สามพราน-นครขัยศรี ผ่านซอยวัดสว่างอารมณ์ ตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร บริษัทอยู่ทางซ้ายมือ *มาทางนครปฐม เดินทางบนถนนเพชรเกษม ผ่านเทสโก้โลตัส นครชัยศรี ตรงมาประมาณ 7 กิโลเมตรให้ชิดขวา กลับรถแยกถนนคลองใหม่ แล้วชิดซ้ายผ่านซอยวัดสว่างอารมณ์ ตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร บริษัทอยู่ทางซ้ายมือ