รับสมัครด่วน
Jul 27, 2021

เจ้าหน้าที่อะไหล่

pin location
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary icon
salary icon11,000 - 13,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ดูแลรับผิดชอบงานในฝ่ายอะไหล่ อันได้แก่ การรับ การจัดเก็บ การจัดเตรียมอะไหล่ตามแผนงาน 2.วางแผนสั่งซื้ออะไหล่ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับจำนวนงานซ่อม เพื่อให้จำนวนอะไหล่เพียงพอต่องานซ่อม 3.บริหารจัดการสินค้าในห้องอะไหล่โดยคำนึงความถูกต้องและปลอดภัย 4.บริหารจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับอะไหล่และอุปกรณ์ประดับยนต์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของศูนย์บริการ ลูกค้าขายปลีกและลูกค้าขายส่ง 5.รับผิดชอบการขายอะไหล่และอุปกรณ์ประดับยนต์ให้แก่ลูกค้ารายย่อยหน้าเคาน์เตอร์อะไหล่และทางโทรศัพท์
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุระหว่าง 20 -35 ปี
 3. ระดับการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
 4. มีประสบการณ์ด้านอะไหล่/คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ขยัน อดทน
 6. มีความละเอียด รอบคอบ
 • สมัครผ่าน Email
 • สมัครผ่าน Jobthai
 • คุณทวีศักดิ์ เล็กดี
  MITSU SUVARNABHUMI CO.,LTD
  เลขที่ 579
  Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520
  : 02-718-9888 ต่อ40
  บริษัทตั้งอยู่ลาดกระบัง ซอย1
  Lat Krabang Lat Krabang Bangkok