Oct 19, 2021

หัวหน้าเขตการขาย จ.นครราชสีมา

pin location
pin location

Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
วางแผน วิเคราะห์ ควบคุม พัฒนา จัดการงานขายของทีมงาน ในช่องทางการขาย (ร้านค้า) Traditional Trade (TT) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบผลการขายของทีมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี การตลาด , ขาย ,การจัดการ ,แและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 5. มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้อย่างดี
 7. สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาติขับขี่
 8. สามารถทำงานเวลายืดหนุ่นได้
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • นายสิทธิชัย ไชยยะ
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  211 หมู่ 4 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  LINE ID: 0883952755
  Pru Yai Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima