รับสมัครด่วน
Oct 28, 2021

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

pin location
pin location

Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษััท และประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา (ด่วนมาก)
บริหารจัดการด้านสรรหาทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการด้านฝีกอบรม พัฒนาโปรแกรมในการฝึกอบรม สำหรับ พนักงาน เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ตามนโยบายบริษัท บริหารจัดการด้านตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท บริหารจัดการด้านธํารงรักษาพนักงาน เช่น สร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กร การจัดสวัสดิการต่าง ๆ บริหารจัดการด้านเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับระบบต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับการรับรอง เช่น มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นต้น บริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามหน่วยงานราชการกำหนด เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายพัฒนาพนักงาน หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาด และ ความปลอดภัย ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การฝึกอบรม ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร GMP / GHP /HACCP/ FSSC 22000 และISO 22000: 2018 ขั้นตอนการดำเนินงาน / วิธีการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และที่เกี่ยวข้อง อบรมตามความจำเป็นที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถตามที่องค์กรกำหนด
  1. ชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นต้น
  5. หากผ่านโรงงานด้านผลิตน้ำดื่ม หรือ อาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00 -17.00 น. ประจำออฟฟิศโรงงานวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  7. เน้นมีประสบการณ์ด้านงานแรงงาน บริษัท Subcontract กับโรงงานที่เดิมมาอย่างน้อย 5 ปี
  8. มีความรู้และการแก้ปัญหาด้านงานสรรหาแรงงานภายในองค์กร และ ฝ่ายต่างๆ ได้ทันกำหนด
- ส่งทาง E-Mail - ส่งประวัติและใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ - สมัครงานผ่าน JobThai
ธีระพงษ์ สาตจีนพงษ์ และ คุณแสงเดือน สิงห์คำป้อง
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
204 ม.3 ซอยอยูเจริญ 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
: 083-097-4274 หรือ 02-712-7272 ต่อ 1254
LINE ID: hr.mwater
204 ซ.อยู่เจริญ 1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Chamaep Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya