Oct 25, 2021

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : oดำเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับงานและตำแหน่งหน้าที่ oบริหารและจัดการระบบทะเบียนประวัติและข้อมูลของพนักงานให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ oการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน oสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น oวางแผนอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ขององค์กร oวางแผนและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ของบริษัท ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน oกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ oจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ (Career Planning) เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตไปในสายวิชาชีพ oส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และความชำนาญในการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ oจัดหาหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก (Outside Training) ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะ oพัฒนาหลักสูตร ข้อกำหนดและกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับต่างๆ oสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น oประสานงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล oติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมาย oปฏิบัติหน้าที่อื่นภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. หญิง อายุ 25 - 45 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปี ขึ้นไป
  4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีสามารถใช้Microsoft Office
  7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี
  8. สามารถเดินทางไปทำงานที่จ.ขอนแก่นได้เป็นครั้งคราว
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทาง JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางไปรษณีย์ - สมัครโดยการส่ง Resume มาที่ e-Mail
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 ถนนวิภาวดีรังสิต
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 5110
อีเมล : pstpst_94@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-993-8998
เว็บไซต์ : http://www.pst.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
วิธีการเดินทาง
ใกล้กับตึก กลต.
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form