JobThai
Jan 25, 2022

Programmer

pin location
pin location

Saphan Sung, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและ ทดสอบโปรแกรม - พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework (Codeigniter,Yii , Laravel), MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript - วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ที่ 1,4,5(กรณีมี 5 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 8.30 -17.30 น.
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC Codeigniter มีประสบการณ์การเขียน Javascript jQuery
  4. มีประสบการณ์การ BI (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีประสบการณ์การเขียน MySQL,SQL SERVER
  6. สามารถรับแรงกดดันได้สูงมีความรับผิดชอบ
  7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
Apply Now Email
คุณพิชชา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
187 อาคารเจมาร์ท
Rat Phatthana Saphan Sung Bangkok