JobThai
Jun 23, 2022

เลขาฝ่ายบริหารและนิติกร / เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ทั่วไป(เลขาแผนก) 1.ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่อยู่ในระบบ ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารตามของแต่ละฝ่ายร้องขอ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลง ,ออกเอกสารใหม่,ยกเลิกเอกสาร,เพิ่มสำเนา,คุณภาพ จัดเก็บบันทึกคุณภาพ,ควบคุมการทำลายบันทึก 2.ลงบันทึกหลักฐานการควบคุมเอกสาร ลงทะเบียนหลักฐานการควบคุมเอกสารในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัญชีแม่บท,ประวัติการแก้ไข บันทึกการแจกจ่ายและเรียกคืนเอกสาร,ทะเบียนผู้ถือครองเอกสาร,บันทึกควบคุมคุณภาพของแต่ละแผนก 3.ดูแลเอกสารในระบบให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สุ่มตรวจสถานะของแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ ณ จุดปฏิบัติงาน ที่จัดเก็บในแฟ้ม ของแต่ละหน่วยงาน และแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ ISO กับหน่วยงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ดำเนินการรวบรวมสถิติการรายงาน KPI ระดับหน่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา 5.ติดต่อประสานงานองค์กรภายนอกในการเข้าเยี่ยมสำรวจ เพื่อให้การรับรองระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 6.ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพ 7.ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 8.ควบคุมการลงบันทึกการใส่เอกสารในแฟ้มสมุดเสนอเซ็นของผู้บริหาร รวบรวบข้อมูล เขียนรายงาน สรุปงานเสนองานผู้บริหาร 9. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ________________________________________________ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1.ควบคุมและวางแผนการบริหารเงินในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน 2.ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และตรวจสอบเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามา 3.การเบิก-จ่ายเงิน ในโรงพยาบาล 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ทั่วไป(เลขาแผนก) // จบปริญญาตรีขึ้นไป // มีประสบการด้านงานธุรการ หรืองานเอกสารอย่างน้อย 1 ปี // ผ่านการฝึกอบรมงานด้านระบบคุณภาพ // ความรู้เรื่องระบบ ISO , ระบบควบคุมเอกสาร // มีความละเอียดรอบคอบ และใช้โปรแกรม MS.Office ได้คล่อง // ยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ // มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี // ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี // จบปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง // เพศหญิง บุคลิก หน้าตาดี // อัธยาศัยดี มีความเป็นผู้นำ// มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี// สามารถขับรถยนต์ได้//สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้// มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ// จบปริญญาตรีขึ้นไป // มีประสบการด้านงานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี // มีความละเอียดรอบคอบ และใช้โปรแกรม MS.Office ได้คล่อง // ยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ // มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี // ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี/ขับรถยนต์ได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail - สมัครเองที่โรงพยาบาล เวลา 09.00-17.00น.
Contacts
(ฝ่ายบุคคล)
โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
ที่อยู่ 1 ซ.รัตนาธิเบศร์ 30 ถนนรัตนาธิเบศร์
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-147-5466 หรือ 083-446-6170
Email : asiaclinic_47@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-969-9696
Location
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Directions
โรงพยาบาลอยู่ด้านหลังธนาคารกรุงเทพ ใกล้กับแกรนด์โฮมมาร์ท และเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ซ.รัตนาธิเบศร์ 30
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company