JobThai
Jun 28, 2022

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QA)

pin locationLocation
pin location

Mueang Pathum Thani, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- กำหนด เจรจา และตกลงเกี่ยวกับขั้นตอน มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านคุณภาพภายในองค์กร - ประเมินความต้องการของลูกค้าและสร้างความมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด - กำหนดมาตรฐานการบริการลูกค้า - การกำหนดข้อกำหนดด้านคุณภาพของวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์ - สำรวจและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล - ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอน มาตรฐาน และระบบ - การเขียนรายงานการจัดการและทางเทคนิคและกฎบัตรของลูกค้า - กำหนดความต้องการการฝึกอบรม - ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ - กำกับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด - บันทึก วิเคราะห์ และแจกจ่ายข้อมูลทางสถิติ - การเขียนรายงาน - ดำเนินการและตรวจสอบการทดสอบและตรวจสอบวัสดุโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตรงตามมาตรฐานคุณภาพ - การตรวจสอบประสิทธิภาพ - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคหรือห้องปฏิบัติการ
Qualifications
  1. เพศชาย เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาเครื่องกล,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  3. เป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ และมีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ และรับแรงกดดันได้ดี
  4. ติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว มีไหวพริบดีในการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
How to apply
1. สมัครด้วยตนเอง 2. สมัครทาง E-mail 3. สมัครทาง Line ID 4. สมัครผ่าน Jobthai(Click Apply Now)
Contacts
ทีมสรรหาบุคลากร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 หรือ ซอยเลี่ยงเมือง-ปากเกร็ด 44
Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel. : 061-823-2832-35, 02-819-8899 ต่อ 1580, 1403, 1406
Email : thiensurat145_324@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @tsr.hr
Location
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company