JobThai
May 19, 2022

หัวหน้าทีมขาย สาขาศรีสะเกษ / สาขาร้อยเอ็ด / สาขาชัยภูมิ

pin locationLocation
pin location

Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ร่วมจัดทำแผนการดำเนินการขายและเป้าหมายประจำปี และร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกขายโรงงาน (งบประมาณการบริหารร้านค้า) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ - จัดทำแผน และตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติการขายในเรื่องต่างๆ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ป้ายโฆษณา, น้ำแถม, การตั้งวงเงินยืมร้านค้า, การตรวจสอบอายุลุกหนี้ เป็นต้น - ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าในระยะยาว โดยวิเคราะห์ร้านค้าที่ขายดี หรือ ร้านค้าที่หยุดการซื้อ และกำหนดการเข้าเยี่ยม - ร่วมกำหนดสายขาย (Route) กับหัวหน้าแผนก โดยนำแผนที่ที่รับผิดชอบในแต่ละสายขายมากำหนดจุดพิกัดร้านค้าที่ต้องการเข้าเยี่ยม เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ - บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามช่องทาง และสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อความคุ้มค่าในการให้งบประมาณสนับสนุน - พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆให้เหมาะสมกับพื้นที่และลูกค้า - ติดตามผลการขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Qualifications
 1. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. ประสบการณ์ด้านการขาย (Van Sales) 5 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์บริหารทีมงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ด้านการบริหารทีมขาย ในช่องทางการขาย Traditional Trade (TT)
 4. มีทักษะการวิเคราะห์ และสามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 5. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หากมีใบขับขี่ ท.2 จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรับผิดชอบสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
How to apply
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32, ถนนรัชดาภิเษก
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
  Tel. : 02-783-9097
  Email : sermsukplc_297@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  ประจำสาขาศรีสะเกษ 1 อัตรา / ประจำสาขาร้อยเอ็ด 1 อัตรา / ประจำสาขาชัยภูมิ 1 อัตรา
  Mueang Si Sa Ket Si Sa Ket
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company