JobThai
รับสมัครด่วน
Dec 2, 2022

Field Activity (พนักงานสนับสนุนการขาย) พื้นที่พระราม 2 บางขุนเทียน

pin locationLocation
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary iconSalary
salary icon15,000-19,500 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.ตกแต่งร้านค้า ARS ในภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงการติดตั้งและวางสื่อผลิตภัณฑ์ และสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย 2.แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับช่องทางจัดจำหน่ายรับทราบ อย่างถูกต้องและทันท่วงที 3.สนับสนุนทีมขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับช่องทางจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดแรงผลักดันการขาย 4.แจ้งผลตอบแทนในการขายสินค้าและบริการต่างๆ ของ AIS เพื่อกระตุ้นการขายของร้านค้า 5.รวบรวมสถานการณ์ต่างๆและวิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยรายงานข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไข
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6/ ปวช. หรือ เทียบเท่า
  2. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย/ บริการ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองโน้มน้าวจูงใจลูกค้าได้
  3. ออกภาคสนาม ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์
  4. สามารถขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง E-mail : applyjob@ais.co.th - เข้า Link : www.ais.co.th/applyjob เอกสารสมัครงาน - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
Contacts
คุณสิริญา (ทราย)
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Tel. : 061-268-0504
Email : ais_372@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Khun Thian Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company