JobThai
Aug 11, 2022

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service -บ้านจัดสรร เกาะเรียน-อยุธยา)

pin location
pin location

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary icon
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า 6. จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา ***ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ณ โครงการหมู้บ้านจัดสรร***
  1. อายุ 23-30 ปี
  2. จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.-ตรี) - ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า, ประปาและสาธารนูปโภค
  4. หากมีมีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา โครงการหมู่บ้านจัดสรรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้
  6. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้
  7. มีทักษะการประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  8. ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน ณ โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร อ.พระนครศรีอยุธยา
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai.com รบกวนเเนบ Portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32) ถนนพระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
: 02-725-8888 ต่อ 603, 605, 609
Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya