JobThai
Apr 24, 2024

Production Engineer Line Leader (หัวหน้าสายการผลิต)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
สมัครงาน
Job Descriptions
- ควบคุมและดูแลหน่วยงานในสายการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และพัฒนา กระบวนการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมหน่วยงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าให้ได้ตามความต้องการขอลูกค้า สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในจุดปฏิบัติงาน - ดูแลและรับผิดชอบเป้าหมาย/ ชั่วโมงต่อลำของสายการผลิต และ รายงานผลผลิตประจำวัน - เฝ้าติดตาม และควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามสเปคกำหนด และรักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) 9001 - ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตและหาแนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตได้ตามมาตรฐาน รวมถึงควบคุมกิจกรรมต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานการทำงาน หรือดีกว่า - ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าทันเวลา และสามารถจูงใจให้พนักงานมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบ และดูแลความเรียบร้อยของสายการผลิต (5ส/ Kaizen และ ความปลอดภัย) - ควบคุม และดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการกรณีไม่อยู่ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการให้สำเร็จลุล่วง - จัดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามชั่วโมงมาตรฐานกำหนด
Qualifications
  1. ปวส/ ปริญญาตรี เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต 5 ปีขึ้นไป
  3. หากมีประสบการณ๋คุมทีมงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยรวมและสามารถเรียนรู้คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ได้ดี
  5. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความรู้พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ
  7. สามารถอ่านและเข้าใจสเปคแบบงานทางเทคนิค
  8. มีความรู้เกี่ยวกับ 5ส/ Kaizen/ ความปลอดภัยและระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ISO
  9. มีทักษะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรมสำเร็จรูปได้
  10. มีความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสาร และมีความรับผิดชอบ
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งในสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
คุณรัตนาวไล ทองศรี
บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
889/1 หมู่ 7 โครงการบางปู SME
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Tel. : 02-323-9072-6 #27,28
Email : yuenyong_40@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer