JobThai
Sep 28, 2022

ผู้ชำนาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง 2. ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ และข้อมูลทางเทคนิค 3. ให้คำแนะนำทางด้านการกล่าวอ้างสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์ 4. วางแผนการทดลองในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโภชนาการ และสุขภาพในสัตว์เลี้ยง 5. จัดทำแผนการส่งวัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์ค่าโภชนะประจำปี 6. จัดทำแผนการทวนสอบห้องปฏิบัติการทุก 3 ปี 7. สรุปค่าวิเคราะห์โภชนะวัตถุดิบ และกำหนดค่าในโปรแกรมทำสูตร 8. ทวนสอบค่าโภชนะวัตถุดิบในโปรแกรมทำสูตร (concept-5) ให้มีความถูกต้องและอัพเดดให้ทันสมัย 9. จัดอบรมด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง 10. ติดตามข้อมูลข่าวสาร กฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับโภชนาการ และวัตถุดิบพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ 11. ประสานงานกับแผนกอื่น ในการศึกษานวัตกรรมทีเกี่ยวข้อง ในวัตถุดิบเพื่อนำมาประยุกต์ในอาหารสัตว์เลี้ยง 12. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทย์ (Veterinary medicine)
  2. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโภชนาการอาหารสัตว์ (Animal nutrition)
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง หรือในส่วนงานที่ใกล้เคียงกัน
  4. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Lotus Note, SAP
  5. การคำนวณสารอาหารและปริมาณการให้สำหรับสัตว์เลี้ยงตาม guideline ของประเทศต่างๆ
  6. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ดีมาก
  7. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ
  8. ซื่อสัตย์และเก็บข้อมูลความลับได้ดี
  9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  10. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมระบุจ่าหน้าซองว่าสมัครงาน โดยรบกวนส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00 - 11.00 น. (กรุณาเลือกวิธิการสมัครเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
Contacts
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
Email : thaiunionhr_132@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ระหว่าง Lotus & Big C มหาชัย บริษัทฯ จะอยู่ข้างกับวัดคลองครุ ติดกับถนนเศรษฐกิจ 1 - ถ้ามาจากต่างจังหวัดสามารถมาขึ้นรถตู้โดยสารที่อนุเสาวรีย์บริเวณใต้ทางด่วนดาวคะนอง "รถตู้อนุเสาวรีย์ - มหาชัย" ราคา 50-60 บาท ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที - พอมาถึงมหาชัย (สมุทรสาคร) ให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกกับคนขับว่า "ไปบริษัท ไทยรวมสินฯ อยู่ติดกับวัดคลองครุ" ราคา 30-40 บาท ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที - ถ้าเดินทางจากเส้นอ้อมน้อย - กระทุ่มแบน สามารถขึ้นรถสองแถวที่มีป้ายว่าไปมหาชัย หรือขึ้นรถประจำทางสาย 402 (คันสีส้ม) ต่อเดียวถึงบอกกับกระเป๋ารถเมล์ว่าลงตรงป้าย "วัดคลองครุ)
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company