JobThai
Sep 22, 2022

ผู้จัดการศูนย์วิจัยฟาร์มแมว / สัตวบาลฟาร์มแมว

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ผู้จัดการศูนย์วิจัยฟาร์มทดลองแมว (Cat Research Center Manager) 1.ควบคุมความสะอาดฟาร์มทดลองให้ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมเชื้อก่อโรค 2.ดูแลและจัดการสัตว์ทดลอง (แมว) ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ดำเนินการและวางแผนการทดลองเกี่ยวกับการทดสอบอาหาร พฤติกรรมสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือ 4.พัฒนาปรับปรุงวิธีการดูแลสัตว์ทดลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5.ดูแลสัตว์ทดลองให้มีรูปร่างที่สมส่วน และสุขภาพดี 6.ประสานงานกับสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพ การทำวัคซีน และรักษาสัตว์ รวมทั้งการวิจัยร่วมอื่น ๆ 7.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทดลอง รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ในฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการฟาร์ม 8.ทวนสอบประวัติสัตว์ทดลองให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย และถูกต้อง 9.บริหารจัดการทรัพยาการ และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ในคลังให้มีพร้อมใช้งาน 10.ประสานงานการรับอาหารทดลองเพื่อพร้อมสำหรับการทดสอบ 11.จัดการของเสียอย่างเหมาะสมให้ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทที่กำหนดไว้ 12.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สัตวบาลฟาร์มแมว (Cat husbandry operation) 1.ดูแลความสะอาดฟาร์มทดลองให้ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมเชื้อก่อโรค 2.จัดการสัตว์ทดลอง (แมว) ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 3.เตรียมอาหาร เก็บข้อมูลผลการทดสอบตามแผนการทดสอบได้อย่างเหมาะสม 4.พัฒนาปรับปรุงวิธีการดูแลสัตว์ทดลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5.ประเมินสุขภาพสัตว์ทดลองเบื้องต้น รูปร่างสัตว์ รวมทั้งพฤติกรรมสัตว์หากพบว่ามีความผิดปกติ โดยรายงานกับผู้บังคับบัญชา 6.ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพ และการรักษาสัตว์ 7.จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลในฟาร์ม หรือเอกสารที่จำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา 8.จัดทำแผนการรับวัคซีนตามโปรแกรม หรือการให้ยากับสัตว์ทดลองโดยผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการศูนย์วิจัยฟาร์มทดลองอาหารแมว และสัตวแพทย์ประจำฟาร์มทดลอง 9.จัดทำประวัติของสัตว์ทดลอง และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 10.ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ในคลังให้มีพร้อมใช้งาน 11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับ : ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. จบสาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาสัตวศาสตร์, สาขาสัตวบาล, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้โปรแกรม MS.office ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAS หรือ Minitap ได้
  5. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยง หรือการจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมระบุจ่าหน้าซองว่าสมัครงาน โดยรบกวนส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเท่านั้น - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันจันทร์-เสาร์ 8.00 - 11.00 น. (กรุณาเลือกวิธิการสมัครเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
Contacts
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
Email : thaiunionhr_133@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ระหว่าง Lotus & Big C มหาชัย บริษัทฯ จะอยู่ข้างกับวัดคลองครุ ติดกับถนนเศรษฐกิจ 1 - ถ้ามาจากต่างจังหวัดสามารถมาขึ้นรถตู้โดยสารที่อนุเสาวรีย์บริเวณใต้ทางด่วนดาวคะนอง "รถตู้อนุเสาวรีย์ - มหาชัย" ราคา 50-60 บาท ใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที - พอมาถึงมหาชัย (สมุทรสาคร) ให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกกับคนขับว่า "ไปบริษัท ไทยรวมสินฯ อยู่ติดกับวัดคลองครุ" ราคา 30-40 บาท ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที - ถ้าเดินทางจากเส้นอ้อมน้อย - กระทุ่มแบน สามารถขึ้นรถสองแถวที่มีป้ายว่าไปมหาชัย หรือขึ้นรถประจำทางสาย 402 (คันสีส้ม) ต่อเดียวถึงบอกกับกระเป๋ารถเมล์ว่าลงตรงป้าย "วัดคลองครุ)
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company