JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 1, 2023

R&D Supervisor

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- บริหารจัดการวางแผนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันต่อแนวโน้มของตลาดในเชิงสร้างสรรค์ - ริเริ่มคิดค้นและจัดให้มีการดำเนินการทำวิจัยและพัฒนา ทั้งการค้นหาสารตั้งต้น การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การนำผลิตภัณฑ์จากการสกัดช่อดอกกัญชงไปแปรรูป รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของทีมงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการวิจัยที่เกี่ยวกับ Canabis และ Hemp ภายใต้ทรัพยากรที่มือย่างจำกัด ให้สามารถส่งมอบองค์กรความรู้ที่มีข้อมูลสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนให้กับองค์กรและลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ - พัฒนาสินค้าเดิมให้มีประสิทธิภาพ การผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลดการร้องเรียนด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน - จัดให้มีการเตรียมตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า และร่วมวางแผนทดสอบการผลิตสินค้าใหม่ในกระบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต
Qualifications
  1. ปริญญาตรีสาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ และ/หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายคุณภาพของโรงงาน
  3. ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์, 8.30 - 17.30 น.
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Contacts
นายวริทธิ์ธร ตรีวรพันธุ์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 063-545-6962
Email : gunkul_261@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
คลอง 11
Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company