JobThai
รับสมัครด่วน
May 23, 2024

เจ้าหน้าที่มาตรฐานสากล (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Well Grow Industrial Estate Chachoengsao

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพและหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคลผู้รับการตรวจพื้นที่ตรวจ ระบบงาน ระบบเอกสาร และข้อมูล 2. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน 3. ติดต่อ และประสานงานทั้งกับผู้รับตรวจต่างๆของหน่วยงาน และผู้ตรวจตามระบบมาตรฐานต่างๆ 4. รับการตรวจ โดยชี้แจง อธิบายข้อเท็จจริงต่างๆต่อผู้ตรวจ รวมทั้งรับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจและตัดสินใจในการอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลจุดเด่นต่างๆ ของหน่วยงานสู่สาธารณะ 5. ทบทวนและติดตามความเบี่ยงเบนของระบบงาน และระบบเอกสารจากมาตรฐานต่างๆที่ได้ออกแบบไว้และ/หรือ ความเบี่ยงเบนจากแผนที่ได้วางไว้ 6. ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพตามที่หน่วยงานที่กำหนดไว้ 7. ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินสนองตอบต่อ การแก้ไข ป้องกัน หรือดำเนินการตามที่ได้เสนอต่อผู้ตรวจหรือตามที่ผู้ตรวจได้เสนอผ่านความเห็นชอบแล้ว 8. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานด้านคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกอื่นๆตามมาตรฐานที่กำหนด 9. ทบทวน และผลักดันการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน 10. ประสานงาน เพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านการบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 11. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร 12. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Qualifications
  1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / การจัดการ
  2. เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง GMR / EMR อย่างน้อย 2 ปี
  3. มีประสบการณ์การดูแลงานมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 , 14001 อย่างน้อย 3 ปี
How to apply
1.สมัครด้วยตนเอง 2.สมัครผ่าน Job Thai กด Apply now 3.ส่ง Resume มาที่ E-Mail ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 4.Add Line(เฉพาะสมัครงานกทม.)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
สาขาฉะเชิงเทรา : 91/7 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 สาขากรุงเทพ : 3706/1 ซอยราษฏร์อุทิศ1 ถนนประดู่
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
Tel. : สาขากรุงเทพ 083-062-0058 (คุณวาสนา), สาขาฉะเชิงเทรา 063-905-7390 (คุณสาลินี, คุณอุไรวรรณ์)
Email : hrkimpai_180@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-294-2927
Location
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer