JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 3, 2023

เลขานุการประธานกรรมการ

pin location
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของประธานกรรมการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 3. ส่ง Email โต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนข้อความการสั่งงานของผู้บริหารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 4. จัดทำ สรุปงาน เตรียมการ และรายงาน ตามงานที่ได้รับมอบหมาย 5. ถ่ายทอดข้อมูล คำสั่งของผู้บริหารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนให้เข้าถึง และเข้าใจตรงกันทุกระดับ 6. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศหญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  6. มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
  7. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สมัครทาง E-mail - สมัครงานผ่าน JobThai
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
11 / 12-14 ถนนรัชดาภิเษก
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
: 02-285-4070 ต่อ 1300
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok
- BTS สถานี ช่องนนทรี ต่อวินรถจักรยานยนต์ มาโครงการ กู๊ดเมอร์ริส ติดกับอาคาร CDG - รถเมล์ประจำทาง สาย 62,102,67,89