JobThai
รับสมัครด่วน
May 20, 2024

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบริการประกันชีวิต FPO เชียงใหม่ (Claims Assessor)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
1. พิจารณาการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 2. พิจารณาการเรียกร้องค่าชดเชยอุบัติเหตุและสุขภาพ 3. พิจารณาการเรียกร้องอาการทุพพลภาพและจ่ายค่าทดแทน จนครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ 4. พิจารณาการยกเว้นเบี้ยประกันตามเงื่อนไข PB/ WP และดำเนินการยกเว้นเบี้ย พร้อมออกบันทึกสลักหลัง 5. พิจารณาคำแถลงข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติม ภายหลังการส่งออกกรมธรรม์ และออกจดหมายแจ้งผลการรับประกัน 6. ขอประวัติ ทางการจากโรงพยาบาลโดยตรง อ่านประวัติการรักษาของผู้เอาประกัน 7. ตรวจสอบรายการค้างจ่ายการเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุและค่าทดแทนการรักษาพยาบาล 8. ตอบคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ให้กับฝ่ายขาย, ฝ่ายตลาด, ผู้เอาประกัน 9. ตรวจสอบและติดตามเช็คค้างจ่ายของบริษัท
Qualifications
 1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หากจบสาขา นิติศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. อายุ 24- 35 ปี
 3. มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์สายประกันภัยและประกันชีวิต หรือสายงานทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น การวิเคราะห์ผลจากห้องทดลองปฏิบัติการ ตลอดจนประเภทยาที่ใช้ วิธีการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับโรคต่างๆ
 6. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานกรมธรรม์ เงื่อนไขของกรมธรรม์
 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 8. มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ careercenter@muangthai.co.th
 • ส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6
 • Contacts
  ทีมสรรหาและว่าจ้าง careercenter@muangthai.co.th
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
  Tel. : 02-274-9400
  Email : hrmuangthai_298@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  LINE ID: @mtlcareer
  Location
  Nong Pa Khrang Mueang Chiang Mai Chiang Mai
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
  Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
  THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
  Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer