JobThai
รับสมัครด่วน
Nov 30, 2023

ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ (PR Manager)

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- งานด้าน corporate /media /PR support project - จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมงาน ทั้ง 3 ด้าน ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร - Message Strategies ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างมีกลยุทธ์ - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขาย สินค้าโครงการ - บริหารข่าว ในการเผยแพร่ ในช่วง จังหวะ ที่เหมาะสม กับ โครงการ - ประสานงาน ร่วมกับ ฝ่ายกลยุทธ์ เพื่อทำ PR corporate เชิงกลยุทธ์ - การควบคุมการสื่อสารทั้งภายในภายนอก องค์กร - การชิงความเป็นข่าวในช่วง จังหวะที่เหมาะสม สอดคล้องกิจกรรมโครงการบริหารข่าว ข้อมูลขององค์กร ควบคู่ กับการบริหารสื่อ เผยแพร่ข่าว - งานวางแผนด้าน media - การเลือกเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม - การบริหารสื่อ ที่เป็น new media และ media online - การวางแผนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ แผนการตลาด เพื่อขยายผลสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการรับรู้อย่างแพร่หลาย - การผนวก และทำ media relation ในรูปแบบ ที่เข้าถึง และสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ อาทิ สายอสังหา, สายการเงิน, สายสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ สังคม กีฬา - งานบริหารสื่อและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประสานข้อมูล ทิศทางข่าว ให้กับผู้บริหาร อย่างครอบคลุม - งาน create : ประเด็นข่าว ต่าง ๆ ที่เป็นสื่อ องค์กร
Qualifications
 1. มีประสบการณ์ การทำงาน ประชาสัมพันธ์องค์กร มีความรู้เชี่ยวชาญ มา 5 ปี หรือมากกว่า
 2. อายุ 27-35 ปี ถ้ามีประสบการณ์ การทำงานประชาสัมพันธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 3. การศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆ
 4. มีความสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
 5. มีบุคลิกที่ดีมีความสามารถด้านการนำเสนองาน จับประเด็น และการนำเสนอที่สื่อออกมาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และกลุ่มเป้าหมาย เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ ด้านการบริหารการสื่อสาร ทั้งภายใน ภายนอก
 7. มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเขียนข่าว เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะ การเจรจา สร้างการยอมรับ และมีความมั่นใจในตัวเอง เป็นอย่างดี
 9. มีความไฝ่รู้ ในธุรกิจ ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ และข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์กับองค์กร
 10. มีความเชื่อมั่น มีเป้าหมายการทำงาน มีความรับผิดชอบงาน เป็นอย่างดี
 11. มีความสามารถด้านการประสานงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีกลยุทธ์ทีดี
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai
Contacts
คุณแพน HR
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
73 หมู่ 5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : 098-281-5156
Email : ncgroup_107@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: ncrecruit
Location
สำนักงานใหญ่ N.C.Housing ลำลูกกา คลอง 6
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.