JobThai
Mar 4, 2024

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำ Myanmar)

pin locationLocation
pin location

Nong Khaem, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
วางแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากรการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต ประมาณการยอดผลิต และจัดสรรกำลังพลเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ประชุมแผนกงานกับผู้จัดการโรงงาน และหัวหน้าแผนกเพื่อมอบหมายงาน และติดตามกระบวนการผลิต รวมถึงหาแนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา ดำเนินการตามที่ได้วางแผนเพื่อกำกับดูแลความสมดุลของไลน์ผลิต จัดลำดับการบรรจุเพื่อวางแผนการส่งมอบงาน และควบคุมและวางแผนชั่วโมงการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า รับผิดชอบเป็นประธานการประชุมเปิดแบบ เพื่อชี้แนะปัญหาสินค้า วิธีการทำงาน และข้อควรระวังในการทำงาน รวมทั้งเล็งเห็นถึงปัญหาการใช้เครื่องจักรสำหรับงานใหม่เพื่อให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ปัญหาการผลิต วางแผนปรับปรุง รวมถึงพัฒนาวิธีการและเทคนิคทำงานใหม่ เพื่อถ่ายทอดให้กับพนักงาน วางแผนและกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงาน รวมถึงวิธีการประเมินผลการพัฒนาความรู้ของพนักงาน ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามาตรฐานคุณภาพของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด (ISO9001, 14001, 45001, C-TPAT) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของบริษัท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชายหรือหญิง
  2. อายุ 35-45 ปี
  3. ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร ด้านอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5. มีความรู้ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ / ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย / สิ่งแวดล้อม
  6. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. มีทักษะด้านคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
  9. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์
  10. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai - ส่งประวัติสมัครงานได้โดยตรงที่ E-mail
Contacts
คุณพิมพ์ลักษณ์/คุณรัตนา
Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
Tel. : 02-431-0050 ต่อ1900 และ 1904
Email : tttinter_255@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Nong Khaem Nong Khaem Bangkok
Directions
รถเมล์สาย 80 , 80ก , ปอ.80 , รถสองแถวเล็ก(เข้าซอย 81) จากปากซอย 81 เข้ามา 1 กม. หรือนั่งรถไฟฟ้ามาลงป้าย BTS บางหว้า, MRT ลงเดอะมอลล์บางแค แล้วต่อรถเมล์ สาย80 ถึงหน้าบริษัทเลยค่ะ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer