JobThai
Apr 22, 2024

QA Engineer Measurement Control In Process

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phanat Nikhom, Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำแผนงานระบบ ติดตาม วิธี การควบคุม การตรวจสอบ-ทดสอบและรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัด ตามมาตรฐานที่กำหนดในงานจากผู้ส่งมอบงานในกระบวนการและข้อร้องเรียนจากลูกค้า(ภายใน-ภายนอก) 2.สรุปข้อมูล มาตรฐานและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพทั้งหมดของผสิตภัณฑ์และเครื่องมือวัตที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การทบทวนมาตรฐาน 5MIE ,PFMEA, QUALITY CONTROL PLAN 3.ร่วมวิเคราะห์หารากของสาเหตุ กำหนดมาตรการแก้ไขและข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัดด้วย POKA YOKE และหรือวิธี กลไก การป้องกันข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดีและป้องกันปัญหาไมให้เกิดช้ำ 4.จัดทำ ติดตาม ตรวจสอบ อ่านค่า วิเคราะห์ผล ควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและสารสนเทศต่างๆ เพื่อสรุปสถานะของงานและปัญหา 5.ประสานงานกับผู้ส่งมอบ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และหรือลูกค้าในปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัดที่เกิดขึ้น 6.ร่วมจัดทำ ปรับบรุง และ Audit QP ,WI,SD,IS,FM,กระบวนการ,เครื่องมีอวัด,ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 7.ร่วมอบรมพนักงาน(ON THE JOB TRAINING) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัดให้ได้ตามมาตรฐาน 8.ดำเนินการ ควบคุม และติดตามงานเพื่อให้บรรลุ KPI ตามที่ได้รับมอบหมาย 9.สรุปรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 10.ดำเนินการและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 11.ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 12.ปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ISO900 1/ISO45001/ISO14001/ISO17025) อย่างต่อเนื่อง
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25–35 ปี
  2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ,เครื่องยนต์ ,เครื่องกล ,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานด้านคุณภาพและด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและกระบวนการ QA&QC
  5. มีความรู้ เรื่องกระบวนการผลิตระบบ TPS-LEAN-OEE
  6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับ ดี
  7. มีความรู้ความสามารถในเรื่องการเขียน และอ่านแบบได้
  8. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  9. มีการสื่อสาร การโน้มน้าว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
How to apply
- สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคลติดต่อ คุณสุทัศน์ ,คุณขนิษฐา - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายบริหารจัดการทุนมนุษย์ (ส่วนงานสรรหา-ว่าจ้าง)
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
27/1 ม.3
Kut Ngong Phanat Nikhom Chon Buri 20140
Tel. : 038-462-100-2 ต่อ 126 (คุณสุทัศน์ ,คุณขนิษฐา)
Email : panus_138@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-462-103
Location
Kut Ngong Phanat Nikhom Chon Buri
Directions
รถรับ-ส่งสายเกาะโพธิ์ - พนัสนิคม ขึ้นตรงที่แยกเฉลิมไทย จากตัวเมืองชลบุรีมุ่งหน้ามา อ.พนัสนิคม ระยะทาง 22 กิโลเมตร ผ่าน อี-เทค ถึง 4 แยกพานทองไม่ต้องเลี้ยวตรงมา บริษัทตั้งอยู่ ขวามือ พื้นที่ 180 ไร่ ติดถนนใหญ่
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer