JobThai
รับสมัครด่วน
Apr 12, 2024

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา_ สาขาสุราษฎร์ธานี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phunphin, Surat Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ ในห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง อ่านผล บันทึกผลการทดสอบและยืนยันผลการทดสอบทางชีวเคมีตามวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามาตรฐาน ISO/IEC17025 3.ตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4.ทดสอบความสามารถทางจุลชีววิทยาตามโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ 5.ทดสอบปริมาตรBuffer, ทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ, ทดสอบกรดด่าง/ Sterile เครื่องแก้ว (งานประจำสัปดาห์) 6.ทวนสอบอุปกรณ์ ได้แก่ Autoclave, Hot air oven, Incubator, Water bath, Freezer, ตู้เย็น และSubculture เชื้อมาตรฐาน (งานประจำเดือน) 7.ตรวจสอบสารเคมี/อาหารเลี้ยงเชื้อ/วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ของห้องปฏิบัติการทดสอบทุกครั้งที่มีการรับเข้า 8.สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จ น้ำใช้ สุขลักษณะการผลิตจากบุคคล ภาชนะอุปกรณ์ และสุขลักษณะโรงอาหาร ตามแผนการสุ่มตัวอย่าง 9.ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพและการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารที่บริษัทฯ กำหนดไว้และถ้ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 10.กรณีไม่มาทำงาน พนักงานห้องปฏิบัติการทดสอบคนอื่น/เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบปฏิบัติหน้าที่แทน 11.ให้ทำการปรับปรุงงานหรือพัฒนางานเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพหรืออื่น ๆ 12.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องผ่านหลักสูตรจุลชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
  3. เพศหญิง/เพศชาย
  4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี
  5. หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC17025, Method validation, การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ ทางจุลชีววิทยา
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันที
  7. ทัศนคติดี
  8. สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
  9. มีความอดทนสูง
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครงาน ตาม Link ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณเยาวเรศ รัตนนุกูล
Surapon Foods Public Company Limited
21 ถ.เจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Tel. : 077-311-622 ต่อ 703
Email : suraponfoods_329@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Tha Kham Phunphin Surat Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer