JobThai
May 20, 2024

เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม ทีมผู้ชำนาญด้านชดใช้สินไหมอุบัติเหตุ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconMRT Sutthisan
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ อนุมัติ และนำเสนอการอนุมัติการจ่ายค่าชดใช้สินไหมค่าชดเชย ในกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต และ ค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้เอาประกัน รวมถึง PA credit และ Fax claim PA (จ่ายสินไหมให้ผู้เอาประกันผ่านโรงพยาบาลในคู่สัญญา) ให้เป็นไปตามกรมธรรม์และเงื่อนไขการทำประกัน 2. ตรวจสอบพิจารณาการปฏิเสธการจ่ายค่าชดใช้สินไหมทุกแบบ 3. ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอการบอกล้าง การยกเลิกกรมธรรม์ การยกเลิกสัญญาส่วนควบ การยกเลิก PA การขอยกเว้นการชำระเบี้ยประกัน การจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพ และ การจ่ายสินไหม PA credit ให้กับโรงพยาบาลในคู่สัญญา ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ 4. จัดทำเอกสารการขอจ่ายเบี้ยประกันคืน จ่ายค่าพวงหรีด จ่ายเช็คค้าง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติการจ่ายตามอำนาจวงเงิน 5. จัดทำจดหมายการบอกล้างกรมธรรม์ จดหมายยืนยันการจ่ายค่าชดใช้สินไหม ค่าชดเชย รวมถึงจดหมายปฏิเสธ 6. พิจารณา ตรวจสอบรายงานการสอบสภาวะ และข้อมูลประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการอนุมัติการจ่ายหรือการปฏิเสธการจ่าย แก่ผู้บริหารเพื่ออนุมัติตามหลักการที่เสนอ 7. ตรวจสอบการใช้ประกันร่วมของผู้เอาประกันกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ
Qualifications
 1. ระดับการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ ด้านการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 4. มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ เช่นการวิเคราะห์ผลจากห้องทดลองปฏิบัติการ ตลอดจนประเภทยาที่ใช้ วิธีการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับโรคต่างๆ
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ careercenter@muangthai.co.th
 • ส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 6
 • Contacts
  ทีมสรรหาและว่าจ้าง careercenter@muangthai.co.th
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
  Tel. : 02-274-9400
  Email : hrmuangthai_333@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  LINE ID: @mtlcareer
  Location
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
  Directions
  ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร (ออกประตู 3) ฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
  Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
  THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
  Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer