JobThai
May 30, 2024

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
- ควบคุมดูแลระบบการบันทึกต้นทุนมาตราฐานและการบันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ - ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามใบส่งผลิตเพื่อนำมาใช้ในการปิดต้นทุนตามใบสั่งผลิต - จัดทำรายงานต้นทุนสินค้าตามใบสั่งผลิต - วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าตามใบสั่งการผลิตและนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ - ควบคุม ตรวจสอบ สอบทาน การใช้วัตถุดิบเครื่องจักรและแรงงานในกระบวนการผลิต - ควบคุม ดูแล การตรวจนับสินค้าคงคลัง ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี - ปรับปรุง บัญชีสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - รายงานปัญหา อุปสรรคที่พบจากการตรวจสอบต้นทุน การใช้วัตถุดิบ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง - การบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาศักยภาพ / สมรรถนะ ของตนเอง - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/การจัดการสาขาบัญชี
  3. ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 7-10 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Words, PowerPoint
  5. มีประสบการณ์การใช้ใช้โปรแกรม ERP Winspeed หรือ SyteLine SAP
  6. มีความละเอียดรอบคอบ, การประสานงาน, การสังเกตุและติดตามงาน
  7. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานเป็นอย่างดี
How to apply
1. สมัครผ่าน E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครผ่าน Website บริษัท 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ) 8. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด 9. ผลงาน/Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
Contacts
Khun Pawinee
TN GROUP
Tel. : 084-555-2539
Email : tnmetalworks_272@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @912srwnq
Location
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer