รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

Asst. Product Manager

pin locationLocation
pin location

Lak Si, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • รับผิดชอบงานในส่วนงานการตลาด กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้ความรู้กับพนักงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การดูแลผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ชอบความท้าทาย มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นอย่างดี
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ
 8. มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี
 9. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้บ้างเป็นบางครั้ง
How to apply
 • - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-mail
 • - สมัครผ่านทาง Jobthai.com (Click Apply Now)
Contacts
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
89/175 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email : borneothai_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-522-7350
Location
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok
Directions
 • รถประจำทางสาย 29,59,52,150,356,ปอ 504,ปอ510,ปอ555
 • รถยนต์ จากดินแดง มุ่งหน้าดอนเมือง เลยแยกหลักสี่กลับรถ ผ่านโรงเรียนผไทอุดมศึกษา ชิดซ้าย บริษัทอยู่เลยปากซอยวิภาวดี64 ประมาณ 100 เมตร
 • ( บริษัทอยู่ตรงข้าม โรงแรม มิราเคิล )
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.