JobThai
Sep 21, 2022

ครูประจำชั้น (ระดับประถมต้น)

pin locationLocation
pin location

Thawi Watthana, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- สังเกตพฤติกรรม กำกับพฤติกรรม คอยควบคุมพฤติกรรม และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก ร่วมกับครูช่วงชั้น ครูประจำวิชา และครูแนะแนว - สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน - ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาตอนต้น - หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ สังคมสงเคราะห์(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) การประถมศึกษา ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
  3. มีบุคลิกที่สนุกกับการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ
  4. เป็นผู้ที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ และศึกษาลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคล
  5. อยากได้ผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ผ่านงานครู หรือมีความเป็นครูค่อนข้างสูง
  6. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
  7. มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
  8. มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
  9. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มีความมั่นใจในการทำหน้าที่ครูประจำชั้น
  10. สามารถทำงานต่อเนื่องได้ 3 ปีการศึกษา
How to apply
- สนใจสมัครด้วยตัวเอง - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
คุณดาวรรณ สดสร้อย
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
Sala Thammasop Thawi Watthana Bangkok 10170
Tel. : 02-885-2671-5 ต่อ 510, 511
Email : plearnpattana_16@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
โรงเรียนเพลินพัฒนา
Sala Thammasop Thawi Watthana Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company