Apr 13, 2021

พนักงานธุรการควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control Admin)

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจนับสินค้าคงคลังตามแผนการตรวจนับสินค้าประจำวัน/เดือน/ปีหรือตามคำสั่งให้มีการตรวจนับ ทั้งสิ้นค้าสำเร็จรูปละในกลุ่มNon-Merchandise 2.เข้าร่วมตรวจนับสินค้าคงคลังร่วมกับทางพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ในการควบคุมการตรวจนับเพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจนับสินค้าคงคลังที่ได้วางไว้ 3.ลงบันทึกข้อมูลการตรวจนับในแต่ละวัน/ทำรายงานการตรวจนับเสนอหัวหน้างาน สรุปเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 4.ใช้ระบบการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System) ในการตรวจเช็คจำนวนสินค้า,สถานะของสินค้า,การเคลื่อนไหวของสินค้า, อ่านและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้า และอื่น 5.รายงานสถานะสินค้าคงคลังรายวัน สัปดาห์ เดือน เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุง แก้ไข สำหรับสินค้าคงคลังที่มียอดแตกต่าง ปริมาณที่ไม่เหมาะสม อายุการจัดเก็บที่ยาวนาน ไม่เคลื่อนไหว สูญเสีย และเสีpหาย 6.ดูแลในการควบคุมระบบการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System) ในส่วนที่เป็นการควบคุมสินค้าคงคลัง การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังในระบบ การตรวจดูการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนสถานะของพื้นที่จัดเก็บ(Bin location) การโยกย้ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ
Qualifications
  1. เพศชาย หญิง อายุ 22-30 ปี บุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
  2. ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ลอจิสติกส์ บัญชี การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือใกล้เคียง
  3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานเอกสารในระบบคลังสินค้า-จัดส่ง
  4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานในคลังสินค้า มีทักษะด้านการคำนวณ และใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  5. ถ้าผ่านงานคลังสินค้า จัดส่งสินค้า หรือบัญชี ในธุรกิจเสื้อผ้าหรือใกล้เคียงจะเป็นประโยชน์
  6. มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน
  7. มีประสบการณ์คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS Excel, Word, Power Point
How to apply
- รับสมัครทุกวันจันทร์-ศุกร์ (09:00-15:00 น.) - ส่งจดหมายสมัครงาน (ตามที่อยู่ตามด้านล่าง) แนบหลักฐานสำคัญต่างๆ ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง - สมัครงานผ่าน JobThai เอกสารที่ใช้ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา - ใบรับรองการผ่านงาน (สำหรับผู้มีประสบการณ์ ) - ใบรับรองเงินเดือน (หรือใช้สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานเดิมก็ได้) - รูปถ่าย
Contacts
ฝ่ายบุคคล บริษัท ยัสปาลจำกัด
บริษัท ยัสปาล จำกัด (Jaspal Co., Ltd.)
1054 ซ.สุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 ,999 หมู่ 9 ศูนย์กระจายสินค้า บางนา กม.19 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. : 02-367-2000 ต่อ 3118
Email : jaspalgroup_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-398-5439
Location
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ -วันเสาร์ ( 08:00 -17:00 น.) ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ยัสปาล จำกัด เลขที่ 999/9 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.