Mar 26, 2020

Senior Software Developer "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - วางแผนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • - วางแผนในการรวบรวม requirement ต่างๆของระบบที่ต้องพัฒนา
 • - วางแผนในการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบต่างๆ ตาม requirementให้กับนักพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • - วางแผนในการปรับปรุงระบบเดิมภายในสำนักงานเพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • - วิเคราะห์และวางระบบโปรแกรม Software ให้กับสาขาที่เปิดใหม่
 • - ควบคุมและตรวจสอบโปรแกรม Vista และ Software โปรแกรมอื่น ๆ ให้ทำงานได้ตลอดเวลา
 • - วิเคราะห์ความต้องการด้านโปรแกรม software ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นในการทำงาน ออกแบบหรือเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในวงเงินและเวลาที่กำหนด
 • - ปรึกษา System Network Engineer เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของระบบ Hardware และ Software ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ทดสอบระบบ software ที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
 • - ประสานงานกับ Vendor ในกรณีที่โปรแกรมเกิดปัญหาขัดข้อง และดูแลการติดตั้งระบบ software อย่างใกล้ชิด
 • - ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ตรวจสอบอีกครั้งจนมั่นใจก่อนใช้งานในระบบจริง
 • - ศึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ Call Center และระบบสมาชิกบัตรต่าง ๆ
 • - จัดทำผังการทำงานของระบบ software แบ่งงานให้กับพนักงานในแผนกอย่างเหมาะสม
 • - ศึกษาคู่มือการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้
 • - ช่วยเหลือผู้ใช้งานในกรณีเกิดปัญหาการใช้โปรแกรม
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา software เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์พัฒนา software อย่างน้อย 3 ปี
 4. พัฒนาระบบที่ไม่สลับซับซ้อน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้ ASP, PHP, .NET,C#,C++, MS SQL หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
How to apply
 • - สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคาร MBK TOWER ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • **ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม คลิกที่นี่ **
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK TOWER ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : 02-048-7111 ต่อ 222, 223, 236 มือถือ 086-322-3430, 081-666-7999 , 085-918-9902, 097-281-8656
Email : sfcinemacity_36@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-048-7169
Line ID: 0863223430
Location
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.