Oct 27, 2020

Sales Manager (Condominium)

pin locationLocation
pin location
bts iconAri
salary iconSalary
salary icon50,000-80,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
บทบาทความรับผิดชอบ 1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2.สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด 3.กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ 4.วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า 5.รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 6.จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย 7.บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย
Qualifications
  1. ประสบการณ์การทางานด้านการบริหารงานขายอสังหาฯ บริษัทชั้นนำ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  2. ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่น ๆ
  3. แก้ไขปัญหาหน้างานเก่ง มีความคล่องตัวสูง ปรับตัวได้ดี คิดบวก
  4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
How to apply
Walk in มาสมัครที่สำนักงานใหญ่ หรือ ส่ง Resume ที่ email
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 12 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 0818023038
Email : pruksa_44@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Directions
BTS ลงสถานีอารีย์ ตึกอยู่ข้างปั๊ม Esso
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.