Nov 25, 2020

ผู้จัดการแผนกผลิต

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 4. ควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. สนับสนุนและรักษามาตรฐานและการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 6. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหาร เช่น นโยบาย , เป้าหมาย เป็นต้น 7.จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 8.กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน
Qualifications
 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 35 - 40 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงานการผลิต 3-5 ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอาหารแช่แข็ง (Frozen food)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ เช่น ISO9001-2015, HACCP, GMP, BRC,FSSC
 6. มีความรับผิดชอบสูงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. มีความกระตื่อรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
 8. มีความรู้ เกี่ยวกับ Food Safety และมีความรู้ในการใช้เครื่องมื่อในการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย
 • ส่งทาง E-Mail พร้อมแนบรูปถ่าย
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contacts
  คุณวนัชพร
  N&N FOODS CO.,LTD.
  5/7-8, 5/10 ม.4 ถ.สายเศรษฐกิจ
  Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
  Email : nnfoods_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 034-426-951
  Location
  Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.