JobThai
Jul 1, 2022

Buyer Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)

pin location
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
1. วิเคราะห์ บริหารยอดขาย ผลกำไรราย MC และ Inventory ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำขึ้น 3. ดูแลการบริหารสินค้า, เจรจาต่อรอง และบริหาร Vendor ใน MC ที่รับผิดชอบ 4. บริหารจัดการคลังสินค้า 5. ออกสำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่งขัน ,ตรวจเยี่ยมสาขา และ Vendor เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์การบริหารสินค้า 6. พัฒนาทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ผ่านงานด้านจัดซื้อ หรืองานด้านค้าปลีก อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  3. หากมีประสบการณ์ในประเภทธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะ MS Office ในระดับดี (โดยเฉพาะ Excel, Pivot, Vlookup)
  5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
คุณโมเม
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
Homepro Head Office
: 02-832-1000 ต่อ 6015
Homepro Head Office
Bang Khen Mueang Nonthaburi Nonthaburi