รับสมัครด่วน
Nov 25, 2020

ผู้จัดการแผนก (ฝ่ายผลิต)

pin locationLocation
pin location

Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ปฎิบัติการควบคุมงานในหน่วยงานที่สังกัด และปฎิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ที่กำหนดอย่างเคร่ดครัด 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนด 3.รายงานผลการทำงานและสรุปข้อมูลการผลิตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วางแผนและกำหนดวิธีการปฎิบัติงานของการปฎิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุรภาพต่าง ๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 5.ติดตามสถานะของปัญหา รวมทั้งการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา 6.ควบคุมดูแล สนับสนุน และตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้บังคับชาตามระบบบริหารคุรภาพต่าง ๆ และตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล 7.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ
Qualifications
 1. มีความรู้ด้านการอาหาร
 2. ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์อาหาร
 3. ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
  208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
  Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  Tel. : 02-703-4444 ต่อ 2420 คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  Email : thaitheparos_23@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Samut Prakan
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.