JobThai
Jan 17, 2022

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketings)

pin location
pin location

Bang Kho Laem, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ทำงาน
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.กำหนดประเภทสินค้าที่จะวางขาย ให้เหมาะสม กับตำแหน่งแบรนด์ที่วางไว้ ให้ชัดเจน 2.กำหนดประเภทสินค้าที่จะวางขาย ว่ามี กี่ประเภท แต่ละประเภท มีกี่แบบ กี่สี ร่วมกับ นักออกแบบ 3.กำหนด ราคาต้นทุนสินค้า ให้ต่ำที่สุดและเหมาะสมกับคุณภาพที่ต้องการ ที่เหมาะกับตำแหน่งของแบรนด์ในตลาด 4.กำหนดราคาขายของสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และการลดราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 5.วางแผนการวางตลาดของสินค้า ในสินค้าทุกประเภท ให้เหมาะสม กับ ปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการขายเช่น เหมาะสมกับช่วงเวลา เทศกาล ฤดูกาล ความนิยมในสังคมต่างๆ รวมถึงระยะวเลาในการผลิตของโรงงาน 6.ติดตามประสานงานกับ โรงงาน หรือ Supplier เพื่อผลิตหรือรับ สินค้าตัวอย่าง ให้ได้ตามแผนการวางตลาด 7.วางแผนการผลิตร่วมกับโรงงาน หรือ Supplier เพื่อให้สินค้าสามารถออกวางตลาดได้ตรงกับแผน หรือความต้องการของ 8.ดูแลประสานงานกับ Supplier ให้กับโรงงาน เกี่ยวกับ เรื่อง แพ็คเกจจิ้ง ป้ายต่างๆ 9.จัดทำเอกสารทุกเอกสารที่ข้องเกี่ยวกับสินค้า และระบบ เพื่อให้ ส่วนงานอื่นสามารถ ทำงานต่อได้ เอกสารเช่น มาสเตอร์สินค้า ใบสั่งซื้อ ให้ กับโรงงาน หรือ Supplier บัญชี และ คลังสินค้า เอกสารขออนุมัติเงิน LC หรือ TT ในกรณี ซื้อต่างประเทศ ประสานงาน ขอ สติ๊กเกอร์ราคาสินค้า และ สคบ. เพื่อไปติดสินค้าในบางสินค้า 10.ประสานงานกับฝ่ายตรวจคุณภาพสินค้า ในขั้นตอนการรับสินค้าเข้าคลังสินค้ารวมถึงการติดฉลาก ป้ายราคา ป้าย สคบ. 11.วางแผนส่งเสริมการขายภาพรวม ให้เหมาะสมกับตำแหน่งของ แบรนด์ในตลาด เช่นการลง โฆษณาในหนังสือต่างๆ 12.วางแผนส่งเสริมการขายเฉพาะช่องทาง เช่นการทำป้ายโฆษณา ณ จุดขายที่ แพนช็อป หรือ แจก ใบปลิวที่ ห้าง ทำป้ายอิงค์เจ็ทไปติดตามร้านค้าขายตัวแทน ในต่างจังหวัด 13.ทำใบคาตาล็อก ใบปลิว เพื่อเป็น ตอกย้ำแบรนด์ ให้ผู้บริโภคเห็น ซ้ำๆจนชิน เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาการสื่อสารการโฆษณาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
 3. ต้องมีประสบการณ์ด้านการการจัดการแบรนด์ การตลาดดิจิทัล และโซเชียล และการจัดการแคมเปญออนไลน์
 4. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี รับฟังลูกค้า สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาอยู่เสมอ
 6. สามารถใช้งาน Application ต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail ,Social Media ได้เป็นอย่างดี
 7. ทำงานเข้ากับคนได้ มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้น
 8. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านเสมอ
 9. มีวัฒนธรรมที่ดี มีความซื่อสัตย์
 10. มีวินัยต่อหน้าที่การงาน
 11. มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน
1. สมัครโดยการส่งจดหมายสมัครงาน 2. สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 4. ส่งใบสมัครมาทาง E-mail
คุณปัทมามาศ พิมพ์วงค์สัตย์
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
611/210-213 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
สำนักงานใหญ่
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok
รถสาธารณะสาย 35 89 105 BRT ลงสถานี พระราม 9 BTS สถานี สุรศักดิ์