JobThai
Mar 1, 2024

ผู้จัดการอาคาร / ผช.ผจก. อาคาร สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
ผู้จัดการอาคาร / หมู่บ้าน หน้าที่และรายะเอียดของงาน - จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ - ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง - ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด - จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร - ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ - เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ - ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง - นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ - จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง - จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ - จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารและรักงานบริการ ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร / หมู่บ้าน หน้าที่และรายะเอียดของงาน - ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในอาคาร - ดูแลรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ - ดูแลรับผิดชอบด้านระบบจอดรถและการจราจรภายในอาคาร - ดูแลผู้รับเหมาตกแต่งของบริษัทผู้เช่า - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ - ดูแลงานด้านแม่บ้าน-รปภ.และรักงานบริการ
Qualifications
 1. สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สำหรับผู้จัดการ ต้องมีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี
 4. มีทักษะในงานด้านบริหาร และมีความรู้ความเข้าใจ พรบ.อาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร
 5. มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. ใช้โปรแกรม A-SoftBiz ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
How to apply
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารแอทออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์
 • Contacts
  คุณจุฬารัตน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
  Email : smcpsoft_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-589-2885
  Location
  ประจำเขตพญาไท , เขตราชเทวี , เขตประเวศ , เขตสาธร , เขตคลองเตย , เขตวัฒนา , ศรีนครินทร์ , ปทุมธานี
  Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
  Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
  THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
  Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer