Jul 29, 2021

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
Qualifications
 1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม
 2. เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค
 3. ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ
 • ส่งประวัติมาทาง E-Mail
 • Contacts
  คุณอมรรัตน์ ฉิมงามเสริฐ / คุณแก้วมณี กำลังวุธ
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
  222 หมู่ 4
  Rahaeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
  Email : neocosmed_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-976-2318
  Location
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 222 ม.4
  Rahaeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.