Mar 25, 2020

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 • 2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว รวมถึงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
 • 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการออกตัวสินค้าใหม่ และรายการส่งเสริมการขาย
 • 4. ทดลองผลิตจริง หรือติดตามการผลิตจริงในฝ่ายผลิต สำหรับการผลิตครั้งแรก
 • 5. ทดสอบวัตถุดิบที่มีปัญหา วัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
Qualifications
 1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม
 2. เคยทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค
 3. ช่างสังเกต วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ
 • ส่งประวัติมาทาง E-Mail
Contacts
คุณอมรรัตน์ ฉิมงามเสริฐ / คุณแก้วมณี กำลังวุธ
บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
222 หมู่ 4
Ra Haeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
Email : neocosmed_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-976-2318
Location
บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 222 ม.4
Ra Haeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.