รับสมัครด่วน
May 27, 2020

ครูแนะแนว

pin locationLocation
pin location

Thawi Watthana, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ครูแนะแนวระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) และ ครูแนะแนวระดับมัธยม(ม.1-ม.6)
 • - สอนดูแล ปรับพฤติกรรม พัฒนา นักเรียน
 • - สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้แนะนำปรึกษาแก่นักเรียน
 • - ทำงานร่วมกับครูประจำชั้น ประจำวิชา
 • - ดูแลเด็ก ปรับพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
 • - หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาให้คำปรึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(พัฒนาการเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเบื้องต้น
 3. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 4. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
 6. มีทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
 7. มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความมั่นใจสอนเด็กมัธยม
How to apply
 • - สนใจสมัครด้วยตัวเอง
 • - ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่าย และเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย ผ่านทางอีเมล
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
คุณดาวรรณ สดสร้อย
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
Salathammasop Thawi Watthana Bangkok 10170
Tel. : 02-885-2671-5 ต่อ 510, 511
Email : plearnpattana_39@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
พุทธมณฑลสาย 2
Salathammasop Thawi Watthana Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.