รับสมัครด่วน
Oct 30, 2020

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

pin locationLocation
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- จัดทำเอกสารของแผนกบุคคล - รับผิดชอบงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล - ดูแลข้อมูลพนักงาน และรายงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การมาทำงานอัตราการเข้า-ออก เป็นต้น - บริหารและจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น แฟ้มพนักงาน ทะเบียนประวัติการทำงานของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น - ประสานงาน และดูแลงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศพนักงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล - รับผิดชอบงานด้านการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน ทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานในเบื้องต้นเพื่อส่งให้ต้นสังกัดพิจารณา และอนุมัติการว่าจ้าง - ดูแลและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองศ์กร รวมถึงคำให้คำแนะนำพนักงาน และต้นสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการ จัดการ บริหารงานบุคคลรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคลและการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  5. มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มีสัมมาคารวะ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมองค์กร
  6. สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่ บุคลากร
  7. มีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก
  8. สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  9. ใช้เครื่องใช้สำนักงานหรือขับรถได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail
Contacts
คุณอัจฉราพร ลุนละราช
บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
16 ซ.เทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
Thakham Bang Khun Thian Bangkok 10150
Tel. : 02-897-4422
Email : pongsilpplastic_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-897-3565
Location
บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
Thakham Bang Khun Thian Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.