รับสมัครด่วน
Oct 26, 2020

ผู้จัดการฟาร์ม (โคนม) และสัตวบาล(โคนม)

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
- บริหารจัดการฟาร์มด้านเกษตร ปศุสัตว์และทรัพย์สินต่างๆในฟาร์ม บนเนื้อที่หลายร้อยไร่ - ควบคุมดูแลภูมิทัศน์ สิ่งปลูกสร้าง การปรับแต่งพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบฟาร์ม - ดูแลสุขภาพสัตว์และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสัตว์ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ - บริหารจัดการทีมงานภายในฟาร์ม
Qualifications
  1. เพศชาย 30 ปีขึ้นไป
  2. สัญชาติไทย
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์/สัตวบาล
  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสัตว์ ฟาร์ม ดิน น้ำ
  5. มีความรู้ด้านช่างกล ไฟฟ้า โยธาและแหล่งน้ำ
  6. มีความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
  7. มีความสามารถโดยตรงด้านโคนม เช่น ผสมเทียม รีดนม ป้องกันโรคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ผ่านประสบการณ์ฟาร์มโคนม Organic Farm พิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความคิดสร้างสรร สามารถคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆได้
  10. สามารถพักอาศัยในฟาร์มได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - โทรแจ้งร้องเรียนการให้บริการของ บริษัทฯ สายตรงฝ่ายบริหาร 093-424-7887 - Email
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 9 จำกัด และบริษัทในเครือ
Email : industrialpark_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Ban Na Kabin Buri Prachin Buri
Directions
เข้าทางวัดสมศรีราษฎร์ (พระปรง) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ป้ายโรงเรียนบ้านหนองนาใน) เลือก GPS Map พิมพ์หา รร.บ้านหนองนาใน ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.