รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

ผู้จัดการขนส่ง (ประจำหน่วยงาน)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
1. บริหารงานและควบคุมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด และนโยบายของบริษัทฯ 2. บริหารและจัดการด้านการขนส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ารับงานตามจำนวนรถข่นส่งตามข้อกำหนดของลูกค้ 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานขนส่งภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานและนโยบายของบริษัทฯ 4. ควบคุมและทบทวนแผนการเดินทางขนส่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าในการจัดส่ง 5. บริหารและจัดการการทำงานให้เกิดความปลอดภัย พร้อมเป็นผู้นำในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม และควบคุมให้เกิดความปลอดภัย เช่น การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย /การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เป็นต้น 6. ดูแลการให้บริการลูกค้าและตรวจสอบความพึงพอใจในการให้บริการ 7. สอบสวนอุบัติเหตุการขนส่งหรือข้อร้องเรียนในการบริการลูกค้าในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ 8. ทบทวนผลการดำเนินงานขนส่ง พร้อมปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 2. จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปหรือสาขาที่เกียวข้อง
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
 5. มีภาวะผู้นำ/มีทักษะการติดต่อประสานงานดี (สือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. มีความอดทน ซื่อสัตย์/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. มีทัศนคติที่ดีในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 8. มีประสบการณ์งานขนส่งมาไม่น้อยกว่า 7 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการขนส่งทางบกหรือขนส่งวัตถุอันตรายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. มีความรู้ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ/การรายงานการจัดทำรายงานการเกิดอุบัติ/การประเมินความเสี่ยง/การรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
 10. สามารถขับรถยนต์ได้
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ แผนกสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  81/3 ถนนเชื้อเพลิง ถ.เชิ้อเพลิง (ฝั่งไปจะถนนพระรามที่ 3 อยู่ระหว่าง ซอย 74 และซอย 72 เข้าถนนเชื้อเพลงมา 180 เมตร)
  Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
  Email : goodteam_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-249-6233
  Location
  อ.สิงหนคร จ.สงขลา /อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...ดว่น/อ.เสาไห จ.สระบุรี...ดว่น/อ.เมือง จ.สมุทรสาคร...ดว่น(ใกล้คลังน้ำมัน)/ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษธานี(ใกล้คลังน้ำมันเชลล์)
  In many provinces
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company