รับสมัครด่วน
Nov 30, 2021

วิศวกรซ่อมบำรุง

pin locationLocation
pin location

Suan Luang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ 4. ตรวจเช็คสภาพระบบสาธารณูปโภคในสถานที่ผลิต เช่นระบบไฟดักแมลง ระบบน้ำกรอง ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และมาตรฐานของวิชาชีพวิศวกร
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรื่อที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความรู้และความชำนาญในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
  5. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ
  6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้
  7. มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น อดทน ประสานงานได้ดี สามารถนำเสนอให้เข้าใจได้
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai 2. สมัครทาง E-mail 3. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
89 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ
Phatthanakan Suan Luang Bangkok 10250
Tel. : 02-314-6671 ต่อ 3107
Email : macrophar_39@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-318-8679
LINE ID: mcp3107
Location
ซ.พัฒนาการ 20 แยก 4
Phatthanakan Suan Luang Bangkok
Directions
รถประจำทางสาย ปอ.206 , ปอ.92 , 92 , 133,206,11
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company