รับสมัครด่วน
Jun 23, 2021

Executive Marketing / Trade Marketing

pin location
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ (+ประสบการณ์การทำงาน)
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ทางการตลาด - วางแผนการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ - จัดทำประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ - จัดทำรายการส่งเสริมการขาย - ตรวจสอบ ติดตาม สภาวะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - ประสานงานกับฝ่ายขาย,ฝ่ายส่งเสริมการขาย,ฝ่ายออกแบบ,ฝ่ายจัดซื้อ - จัดทำรายงานการขาย เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่าย ในการกำหนดกลยุทธด้านการตลาดและสนับสนุนช่องทางต่างๆ ทางการขายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด - ประสานงานจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการตลาด และบริหารการเบิกใช้เพื่อสนับสนุนแคมเปญทางการตลาดให้แก่ทางฝ่ายขาย - ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อทางการตลาดให้เป็นไปตามแผน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ ธุรกิจเครื่องสำอางโดยตรง
  4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและรองรับแรงกดดันจากการทำงานได้เป็นอย่างดี
  5. มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้
  6. สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
  7. สามารถใช้สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email - ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 204 / 205 บุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
บริษัทไบโอวูเมนส์ 256,258,260 ถนน ลาดพร้าว 132 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10240
: 02-734-3045-9 ต่อ 0, 204 มือถือ 097-081-8857 ,061-395-8118
LINE ID: 097-081-8857
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok
รถเมล์ สาย 8 27 145 92 182 191 73ก ปอ8 ปอ27 ปอ 145