Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่ QA / เจ้าหน้าที่ QC / เจ้าหน้าที่ห้อง LAB

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary icon12,000-18,000 ( ตามประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions iconจำนวนหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
เจ้าหน้าที่ QA 1. ประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสตัวอย่างสินค้า R&D และสินค้าที่มีการผลิตประจำวัน แล้วสรุปผล แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 2. แจ้งข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจากการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยแจ้งในNCR:Non Conformity Record และแบบบันทึกแผนกประกันคุณภาพ กรณีสินค้ามีความเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสินค้าที่กำหนดให้ทุกฝายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อทำการแก้ไข 3. ทวนสอบบันทึกคุณภาพในสายการผลิต การตรวจวัตถุดิบหลัก(บิลไก่)การตรวจรับวัตถุดิบรอง ประจำวันของฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) และสรุปความไม่สอดคล้องในการทวนสอบให้กับผู้รับผิดชอบทราบเพื่อทำการแก้ไข 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนจากลูกค้าร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน พร้อมกับ แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ เจ้าหน้าที่ QC 1. ตรวจสอบสินค้าในการผลิต เช่น ความยาว ความหนา เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำแข็ง 2. เช็ค อุณหภูมิสินค้าที่ออกจากตู้สตรีม ว่าได้มาตรฐาน หรือผิดจาก มาตรฐาน ที่กำหนด 3. ตรวจเช็คความสะอาดความเรียบร้อยภายในพื้นที่การผลิต ในระหว่างการผลิต และหลังการผลิต 4. วัดอุณหภูมิของพื้นที่การผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ห้อง LAB 1. ช่วยงานในการทดสอบ แต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง(Positive-Negative Control) 2. ช่วยงานในการอ่านผลการทดสอบให้ถูกต้อง 3. ช่วยงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อบันทึกสมุดรายงาน ผลการตรวจสอบ 4. ช่วยงานเขียนรายงายผลการทดสอบ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. ช่วยงานทดสอบการควบคุมคุณภาพ ภายในห้องปฏิบัติการ(Internal Quality Control)และบันทึก 6. ช่วยงานจดทำบันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทน Micro.Lab.Chief
Qualifications
  1. เพศชาย , เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
  2. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาจุลชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทัศนคติที่ดี สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับต่างด้าวได้
  5. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และตั้งใจในการทำงาน
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
  7. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
  8. มีประสบการณ์ผ่านโรงงานแปรรูปอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณชุติมา
บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด
8/15 หมู่ 12 ซอยไอยรา 5/5 (เข้าซอยสะพานขาว)นวนคร Nava Nakorn Industrial Estate Pathumthani
Khlong Song Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 098-120-5110/ 02-520-3319 ต่อ 136,137
Email : advancemeat_40@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-520-3321
Location
Khlong Song Khlong Luang Pathum Thani
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.