รับสมัครด่วน
Oct 28, 2020

เจ้าหน้าที่ขายอาหารกุ้ง(ภาคใต้)

pin locationLocation
pin location

Mueang Surat Thani, Surat Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของแผนกขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของแผนกขายและการตลาด 3. เก็บข้อมูล ความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด เช่น ระดับราคาตลาด ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นของคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์ในการขาย 5. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า และเยี่ยมเยือนลูกค้า เป็นต้น 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 7. จัดทำรายงาน และเอกสารการขายต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 21 ปี ขึ้นไป
  3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะด้านการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
How to apply
- สมัครงานผ่าน JobThai.com - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่แผนกสรรหาบุคลากร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.รูปถ่าย - 1 รูป 2.สำเนาบัตรประชาชน - 1 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 ฉบับ 4.สำเนาวุฒิการศึกษา - 1 ฉบับ 5.เกียรติบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี) 6.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 8.ใบสมรส (ถ้ามี) 9.ใบขับขี่ (ถ้ามี) 10.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) **เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
Contacts
คุณเกษกนก สาวสวรรค์
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
62 หมู่ 2
Nong Chumphon Khao Yoi Phetchaburi 76140
Email : thailuxe_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 032-899-885
Location
ภาคใต้ตอนล่าง
Wat Pradu Mueang Surat Thani Surat Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.