JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 28, 2024

วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องจักร) (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
-วางแผน PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ผ่านโปรแกรม CMMS โดยมีเป้าหมายคือ Zero Breakdown หรือมีจำนวนครั้งของการ Breakdown ให้ต่ำที่สุด -ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ -จัดทำสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน/ไตรมาส พร้อมกำหนด Action Plan เพื่อลดการ Breakdown ของเครื่องจักร -บริหารจัดการสต็อก Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินความต้องการ การใช้ Spare Part ได้อย่างถูกต้อง -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ให้กับทีมงานในแผนก และต่างแผนก -จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนก และทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา โปรแกรมการซ่อมบำรุง, ขั้นตอนการทำงาน, และแผน PM ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -ร่วมกับทีมงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุด -ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก กรณีที่ทีมงานภายในไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง -ประสานงาน ดูแล ควบคุม ช่าง หรือ ผู้รับเหมา จากภายนอกที่เข้ามาทำงานในบริษัท ให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายลุล่วงและปลอดภัยด้วยดี -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เช่น ช่างต่างประเทศมาติดตั้งเครื่องจักรใหม่ หรือมาซ่อมเครื่อง
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 5. มีพื้นฐานช่างทั่วไป เช่น การใช้เครื่องมือช่างต่าง ๆ ได้ถูกวิธี
 6. มีความรู้ ความเข้าใจใน อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะการใช้งาน MS Word, Excel, Powerpoint
 8. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC
 9. มีทักษะในการบริหารงานโครงการ
 10. มีภาวะผู้นำ
 11. มีจิตใจรักการบริการ
 12. มี Communication Skills ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 13. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน เช่น บางครั้งเครื่องจักรสำคัญเสีย และต้องรีบแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด เป็นต้น
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
16 ซ.เทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
Tha Kham Bang Khun Thian Bangkok 10150
Tel. : 02-897-4422
Email : pongsilpplastic_19@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-897-3565
Location
Tha Kham Bang Khun Thian Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer