JobThai
Sep 26, 2022

Production Supervisor(Day shift & Night shift) ประจำโรงงาน ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

pin location
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
1) ควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามแผนการผลิต 2) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิต 3) ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดสุขาภิบาลในโรงงานอาหาร และระบบคุณภาพต่างๆ ที่โรงงานที่ได้รับ ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 4) คิดค้นหาวิธีปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสีย Loss ต่างๆ ในการผลิต 5) ตรวจสอบการทำรายงานผลการผลิต และเอกสารต่างๆ ของทุกแผนก 6) เป็นตัวแทนผู้จัดการ ภายหลังที่ไม่มีผู้จัดการควบคุมการผลิต 7) รายงานข้อมูล และปัญหาที่เกินขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหาร 2 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms-Office ได้
  4. สามารถเข้ากะได้ (เวียน 2 กะ)
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครโดยการโทรติดต่อ
คุณปิยะนุช
Tyson Poultry (Thailand) Limited
34/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลุกกา จ.ปทุมธานี 12150
: 02-094-8979 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00น.)
สวัสดิการ (ฟรี) หอพัก , รถรับ - ส่ง
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani