Oct 26, 2020

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. งานด้าน Human Resource Management - จัดหาพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายงานต่างๆตามระบบประเมินผล (KPI) - จัดเตรียมพนักงานให้มี Stock ทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอในทุกตำแหน่งงานและสนับสนุนต่อการขยายธุรกิจในอนาคต - จัดการเสริมสร้างระบบทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯให้เกิดระบบงานที่ดีมีโอกาสก้าวหน้ามีผลตอบแทนที่เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ รักองค์กร และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ - สร้างระบบการ Recruitment ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนฝ่ายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ - สร้างระบบส่งเสริม Moral และ Motivation เพื่อรักษาไว้ซึ่ง HR ที่มีคุณภาพ - สร้างระบบ Reward and Punishment อย่างมีคุณธรรม ส่งเสริมคนดี และไม่สนับสนุนคนไม่ดี - สร้างระบบสนับสนุนและรักษา Talent Group ให้เพิ่มขึ้นทุกปี - จัดทำ Job Description ให้ครบถ้วนทุกตำแหน่งงานทั่วทั้งองค์กร - สร้าง Career Path เพื่อให้ทราบถึงการเจริญเติบโตและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน - สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือพนักงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างเสริมการทำงานเป็นทีม - จัดทำรายงานการทำงาน การป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ฯลฯ ของพนักงานทุกภาคส่วน เพื่อความมีระเบียบวินัยและการบริหารงานที่ดี - จัดกิจกรรม HR Engagement เพื่อสนับสนุน Happy Organization - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานด้าน Human Resource Development - สร้างระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิด Value Creation และนำไปสู่ Human Capital ต่อองค์กร และนำไปสู่การผลักดัน Corporate Strategy ให้สัมฤทธิ์ผล และบริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว - กำหนดให้มีโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม Competency และขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมต่างๆ (HR Engagement) เพื่อให้พนักงานได้มีสันทนาการ , สร้างการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและบุคคลเพื่อการประสานงานที่ดี - สร้างวิทยากรภายในองค์กรให้มีระบบและมีตัวแทน - สร้าง Training Project สำหรับโครงการเพื่อการฝึกงานพนักงานใหม่ - จัดให้มีระบบ Knowledge Management (KM) และทำ Innovation เพื่อให้เป็น Learning Organization - ปรับปรุงงานด้าน Orientation Training ก่อนเริ่มงานเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเริ่มงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
Qualifications
  1. เพศชายเท่านั้น
  2. อายุ 38 - 45 ปี
  3. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล HRM , HRD ไม่น้อยกว่า 7 - 10 ปี
  5. มีภาวะผู้นำสูง, ชอบงานท้าทาย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  7. มีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
How to apply
สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai สมัครผ่านทางอีเมล์ ส่งประวัติสมัครงานทางไปรษณีย์ ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
222/2 ถนนศรีนครินทร์
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
Tel. : 02-732-1041-5 # 207, 081-870-9111, 065-518-9616 (คุณอ้อด, คุณแต๋ม)
Email : lalinproperty14_67@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-732-3814
Location
Huamak Bang Kapi Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.