Jul 30, 2021

Area Manager (ผู้จัดการพื้นที่นิติบุคคล)

pin locationLocation
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management) เว็บไซด์: www.smartservice.co.th บทบาทและหน้าที่ :- - รับนโยบายจากทางผู้บริหารและวางแผนการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการต่าง ๆ - สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รวมทั้งบริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้สอดคล้องกับทิศทางที่บริษัทกำหนด - ตรวจเยี่ยมโครงการ โดยใช้ระบบ IPMS เข้าตรวจพื้นที่ต่างๆ โดยให้ได้ผลคะแนนตามมาตรฐานบริษัทกำหนด และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามที่วางแผนไว้ - สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกบ้าน และบริหารจัดการกรณีมีลูกบ้านร้องเรียน - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบนโยบายและแผนงานส่วนธุรการ,งานส่วนบัญชีและการเงิน และงานส่วนปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานและพัฒนาระบบการบริหารงานอาคารชุดและที่พักอาศัย รวมทั้งวิเคราะห์ และหามาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลการทำงานและรายงานผล - ร่วมกำหนดและใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่บริษัทกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ในการบริหารงานด้านวิศวกรรมโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการบริหารฯ - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในโครงการ รวมถึงดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
Qualifications
 1. สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารสูง หรือที่อยู่อาศัย อย่างน้อย 8 ปี
 3. มีความรู้ด้านงานนิติบุคคล กฎหมายและพระราชบัญญัติอาคารชุด การบริหารจัดการและการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงจัดทำแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ
 4. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
 5. บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริหาร มีทักษะในการนำเสนองาน มีความเป็นผู้นำ มีความคล่องตัว
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. งานประจำ ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งประวัติการทำงาน (Resume/CV) ได้ที่ Email
 • สมัครงานผ่าน Website บริษัท
 • ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์
 • Contacts
  คุณวิสาขา แผนกสรรหาว่าจ้าง
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  Ocean Tower1 19th Floor. (งดการรับสมัครที่สำนักงานใหญ่ชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19)
  Tel. : 062-605-5131 / 02-261-2518 ต่อ 276
  Email : apthai_141@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  LINE ID: wisakar.pao
  Location
  Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
  Directions
  - เดินทางด้วย BTS ลงสถานีอโศก (ออกทางอาคาร Exchange Tower) - เดินทางด้วย MRT ลงสถานีสุขุมวิท หรือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ *อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 อยู่เยื้องกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดกับอาคารเลครัชดา
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.