Apr 9, 2020

ผู้ช่วยกุ๊ก

pin locationLocation
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารและงานเลี้ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามตำหรับอาหารที่กำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 • 2.จัดเก็บวัตถุดิบสด-วัตถุดิบแห้ง อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3.จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการเบิกจ่าย การดูแลรักษาและซ่อมแซม
 • 4.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่เป็นประจำ
 • 5.ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง
 2. การศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์งานผู้ช่วยกุ๊ก 1 ปีขึ้นไป
 4. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
 5. มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
 6. ทำอาหารได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
 • - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย เกรดเฉลี่ยและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ tenusit.rua@bangpakokhospital.com
 • - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น***
 • เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย
 • 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 • 4. สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ
 • 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ
 • 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ
 • 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ
 • 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ
 • 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 • 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ****ให้นำเอกสาร ตัวจริง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
คุณสุนีย์ คำเสน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
Bangmot Chom Thong Bangkok 10150
Tel. : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129
Email : bangpakokhos14_58@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bangmot Chom Thong Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.