รับสมัครด่วน
Apr 9, 2021

พนักงานเสิร์ฟ (ชาย/หญิง)

pin locationLocation
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดอาหารลงถาดอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด 3.เก็บถาดอาหารหลักจากลูกค้ารับประทานแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อส่งล้างทำความสะอาด 4.จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ ให้พร้อมก่อนการจัดอาหาร 5.ติดตามอาหารที่เสร็จแล้ว เพื่อเตรียมจัดอาหารให้กับลูกค้า 6.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ รถเข็นอาหาร เป็นประจำ 7.ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
  3. ประสานงาน ติดต่อสื่อสารได้ดี มีใจรักงานบริการ
  4. มีความกระตือรือร้น และ ละเอียดรอบคอบ
  5. อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
How to apply
- กด Apply หน้า Jobthai แล้วก็กรอกใบสมัครผ่าน link สมัครงาน link สมัครงาน - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย *เกรดเฉลี่ย *เงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสาร ตัวจริง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
คุณสุนีย์ คำเสน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
Bang Mot Chom Thong Bangkok 10150
Tel. : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129
Email : bangpakokhos14_59@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Mot Chom Thong Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.